§ 163 Tutkimuslupahakemus Keski-Uudenmaan vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeiluhanke

Lataa 

KEUDno-2020-10170

Päätöspäivämäärä

23.12.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Mervi Vornasen tutkimukseen, jonka aiheena on Keski-Uudenmaan vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeiluhanke.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut