§ 56 Tutkimuslupahakemus: KOKEMUKSIA TOIWOSTA. Asiakaslähtöinen ja osallistava arviointi päihdekuntoutuksessa

Lataa 

KEUDno-2020-402

Päätöspäivämäärä

27.4.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)

§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.


 

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Anette Helénin tutkimukseen KOKEMUKSIA TOIWOSTA, asiakaslähtöinen ja osallistava arviointi päihdekuntoutuksessa.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut