§ 10 Tutkimuslupahakemus: Intoksikaatiopotilaan tarkkailu akuuttivastaanotolla Nurmijärven terveysasemalla

Lataa 

KEUDno-2020-186

Päätöspäivämäärä

23.1.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
§ 15 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Jessica Kivimäen ja Neea Patvikon tutkimukseen intoksikaatiopotilaan tarkkailu akuuttivastaanotolla Nurmijärven terveysasemalla.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut