§ 137 Tutkimuslupahakemus Hoivakodeissa toteutumatta jäänyt hoitotyö hoitohenkilöstön arvioimana

Lataa 

KEUDno-2020-6360

Päätöspäivämäärä

25.11.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Pauliina Hackmanin tutkimukseen Hoivakodeissa toteutumatta jäänyt hoitotyö hoitohenkilöstön arvioimana.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän edustajat

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut