§ 68 Tutkimuslupahakemus: Hoitohenkilöstön moniammatillinen yhteistyö suun terveydenhuollon ja kiire- ja kiireettömän vastaanoton hoitohenkilöstön kokemana

Lataa 

KEUDno-2020-2070

Päätöspäivämäärä

10.6.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan anatamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Helena Laakson tutkimukseen hoitohenkilöstön moniammatillinen yhteistyö suun terveydenhuollon ja kiire- ja kiireettömän vastaanoton hoitohenkilöstön kokemana.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut