§ 75 Tutkimuslupahakemus Hoitajien kokemuksia lean-ajattelusta ja lean-työkalujen käyttämisestä kuntayhtymässä

Lataa 

KEUDno-2021-10347

Päätöspäivämäärä

11.5.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisestä tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Anni Saharin tutkimukseen Hoitajien kokemuksia lean-ajattelusta ja lean-työkalujen käyttämisestä kuntayhtymässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut