§ 25 Tutkimuslupahakemus: Hoidon tarpeen arviointi: Hengitysvaikeus, huimaus ja yleistilan lasku

Lataa 

KEUDno-2020-290

Päätöspäivämäärä

23.2.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Nina Rekolan ja Susma Aryal-Rijalin tutkimukseen Hoidon tarpeen arviointi: Hengitysvaikeus, huomaus ja yleistilan lasku.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut