§ 23 Tutkimuslupahakemus: "Havaitsematta tai huomiotta jääneet asiat akuuttihoidossa: iäkkään potilaan itsenäinen lääkehoidon hallinta, muistihäiriöiden ja masennuksen oireet, toimintakyky kotona ja jatkohoito

Lataa 

KEUDno-2020-314

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Kristiina Kariniemi-Örmälän tutkimukselle "Havaitsematta tai huomiotta jääneet asiat akuuttihoidossa: iäkkään potilaan itsenäinen lääkehoidon hallinta, muistihäiriöiden ja masennuksen oireet, toimintakyky kotona ja jatkohoito."

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut