§ 66 Tutkimuslupahakemus: Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuvaukset palvelutarpeen arvioinnin asiakirjoissa

Lataa 

KEUDno-2020-1875

Päätöspäivämäärä

10.6.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovutamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Noora Ruotsalaisen tutkimukseen erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuvaukset palvelutarpeen arvioinnin asiakirjoissa.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut