§ 222 Tutkimuslupahakemus: Ensiarvioinnit osana palvelutarpeen arviointiprosessia

Lataa 

KEUDno-2019-1616

Päätöspäivämäärä

22.10.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
§ 15 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Jessica Vähämaan tutkimukseen ensiarvioinnit osana palvelutarpeen arviointiprosessia.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut