§ 123 Tutkimuslupahakemus: Digitalisoituminen Humana Avopalveluiden perhetyössä ja ammatillisessa tukihenkilötyössä korona kevään 2020 aikana, asiakaslähtöisestä sekä voimavaralähtöisestä näkökulmasta

Lataa 

KEUDno-2020-5265

Päätöspäivämäärä

28.10.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Aki Eskelisen ja Minna Pirhosen tutkimukseen Digitalisoituminen Humana Avopalveluiden perhetyössä ja ammatillisessa tukihenkilötyössä korona kevään 2020 aikana, asiakaslähtöisestä sekä voimavaralähtöisestä näkökulmasta.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut