§ 132 Toimivallan delegointi ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen toimintayksikön esimiehille, vuokrasopimukset

Lataa 

KEUDno-2020-7911

Päätöspäivämäärä

25.11.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46) 14 §:n mukaan toimielin ja viranhaltija voivat lainsäännökset huomioon ottaen siirtää niille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Se viranhaltija, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Päätös

Päätän siirtää toimivaltaa ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen toimintayksiköiden esimiehille seuraavasti

Toimintayksikön esimies, ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut
1.    päättää vuokrasopimusten laadinnasta hallinnassaan olevien asuntojen kohdalla.
2.    päättää huoneenvuokralain mukaisesta asumisen purkamisesta ja irtisanomisesta hallinnassaan olevien asuntojen kohdalla.
 

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut