§ 114 Toimintasääntö terveyspalvelut ja sairaanhoito tulosalueittain

Lataa 

KEUDno-2019-406

Päätöspäivämäärä

10.4.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Palvelujohtajan toimivalta on määritetty palvelujen tuottamisen osalta

hallintosäännön §17 sekä henkilöstö- ja esimiespäätösten osalta 13§. Palveluiden

tarkoituksenmukainen tuottaminen kuntayhtymän asiakkaille sekä palvelualueen

organisaation toiminta edellyttää em. toimivallan siirtoa palvelualueen viranhaltijoille.

Päätös


Päätän siirtää hallintosäännön mukaista toimivaltaa oheisten liitteiden mukaisesti.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut