§ 161 Toimintasäännön päivittäminen 

Lataa 

KEUDno-2020-1640

Päätöspäivämäärä

23.12.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö 24 § ( Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
 

Päätös

Päätän vahvistaa liitteenä olevan kuntayhtymän toimintasäännön. Toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2021 lukien. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut