§ 57 Toimintasäännön hyväksyminen

Lataa 

KEUDno-2020-1640

Päätöspäivämäärä

13.5.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö 24 § (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
 

Päätös

Päätän vahvistaa liitteenä olevan kuntayhtymän toimintasäännön. Toimintasääntöä noudatetaan päätöksentekopäivästä lukien. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut