§ 113 Terveyspalvelut ja sairaanhoito alueen päälliköiden ja esimiesten sijaisten määrääminen

Lataa 

KEUDno-2019-405

Päätöspäivämäärä

10.4.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski- Uudenmaan sote – kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt 12.3.2019 § 36 hallintosäännön 31 §:n mukaisesti valtuuttaa johtavassa asemassa olevat viranhaltijat nimeämään sijaiset alaisilleen viranhaltijoille.

Päätös

Päätän, että terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualueella päälliköiden ja esimiesten sijaistusjärjestelyt toteutetaan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut