§ 39 TKI-ekosysteemin professori-ohjausryhmän jäsenten vuosipalkkio 3.2.2020 - 2.2.2021

Lataa 

KEUDno-2020-594

Päätöspäivämäärä

27.3.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 12 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää muista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kuntayhtymän toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Päätös

Maksetaan TKI-ekosysteemin professori-ohjausryhmän jäsenille vuosipalkkio 800 euroa/ jäsen ajalta 3.2.2020 - 2.2.2021. Vuosipalkkio maksetaan Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen TKI-ekosysteemin avulla- hankkeesta, jota rahoittaa Uudenmaan liitto/ Uudenmaan innovaatiotoiminta.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut