§ 186 Sopimusten siirtopäätös Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään/Tuusulan kunta

Lataa 

KEUDno-2019-68

Päätöspäivämäärä

13.8.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Yhtymähallitus on 18.12.2018 § 166 valtuuttanut kuntayhtymän johtajan tekemään siirrettyihin sopimuksiin siirron edellyttämät muutokset ja korjaukset.

Päätös

Päätän ottaa vastaan Tuusulan kunnan 31.12.2018 siirtämät, kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin kuuluvat sopimukset ilmoituksen perusteella ja tehdä siirrettyihin sopimuksiin siirron edellyttämät muutokset ja korjaukset.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut