§ 126 Sopimus yleislääketieteen koulutuksesta

Lataa 

KEUDno-2019-227

Päätöspäivämäärä

7.5.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 15 kohta 5) mukaan kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista.
 

Päätös

Hyväksyn sopimuksen yleislääketieteen koulutuksesta Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon yksikön ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kesken.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Kuntayhtymän johtaja, Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut