§ 84 Sopimus yhteistyöstä Akateeminen terveyskeskus (AkaTK) - hankkeessa

Lataa 

KEUDno-2020-1418

Päätöspäivämäärä

1.7.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 11 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää asiasta, joka koskee useampaa kuin yhtä palvelualuetta

Päätös

Tehdään sopimus Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston kanssa yhteistyöstä Akateeminen Terveyskeskus - hankkeessa.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut