§ 171 Sopimus rekrytointipalvelun hankinnasta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Mediapu Oy:n välillä

Lataa 

KEUDno-2019-1010

Päätöspäivämäärä

28.6.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön  (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156) 15 § kohta 5. mukaan kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista.
 

Päätös

Hyväksyn sopimuksen rekrytointipalvelun hankinnasta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Mediapu Oy:n välillä.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut