§ 130 Sopimus organisaatiorajan ylittävästä HaiPro-vaaratahtumaraportoinnista HUS:n ja Keskiuudenmaan sote-kuntayhtymän kesken

Lataa 

KEUDno-2019-603

Päätöspäivämäärä

13.5.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 4.12.2018) 15 § kohta 5 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista.
 

Päätös

Hyväksyn sopimuksen organisaatiorajan ylittävästä HaiPro-vaaratapahtumaraportoinnista.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut