§ 124 Sopimus opiskelijoiden ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta Laurea ammattikorkeakoulun ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän välillä

Lataa 

KEUDno-2019-492

Päätöspäivämäärä

2.5.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 15, kohta 5) mukaan kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista.
 

Päätös

Hyväksyn Laurea ammattikorkeakoulun ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen yhteistyösopimuksen osapuolten välisistä tehtävistä ja vastuista opiskelijoiden ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut