§ 136 Sopimus nuorten kesätyöllistämisen toimintamallista sopimuskuntien ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kesken

Lataa 

KEUDno-2019-695

Päätöspäivämäärä

17.5.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 4.12.2018) § 15 kohta 5:n mukaan kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista.
 

Päätös

Hyväksyn sopimuksen nuorten kesätyöllistämisen toimintamallista sopimuskuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula, Pornainen) ja
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kesken.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut