§ 82 Sopimus ennakkoterveystarkastuksista sekä kutsuntatilaisuuksien lääkäripalveluista

Lataa 

KEUDno-2020-2788

Päätöspäivämäärä

1.7.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§18 kohdan 12 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää muista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kuntayhtymän toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle

Päätös

Tehdään sopimus Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan, edustajaan kutsunnat järjestävä sotilasviranomainen, kanssa sopimus ennakkoterveystarkastuksista sekä kutsuntatilaisuuksien lääkäripalveluista.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut