§ 13 Sopimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelun järjestämisestä: Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Lataa 

KEUDno-2020-273

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
§ 15 kohdan 5 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, joiden arvo on enintään 6 000 000 euroa

Päätös

Tehdään sopimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelun järjestämisestä Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut