§ 104 Raskausdiabeteksen hoidon seurannan jatkuminen synnytyksen jälkeen/kohderyhmänä Mäntsälän neuvolapalvelujen äitiyshuolto

Lataa 

KEUDno-2019-181

Päätöspäivämäärä

1.4.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Kuntayhtymän hallintosäännö 15 § kohta 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Johanna Saastamoiselle liitteenä olevaan tutkimussuunnitelmaan raskausdiabeteksen hoidon seurannan jatkuminen synnytyksen jälkeen Mäntsälän neuvolapalveluissa.

Valmis raportti tulee toimittaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon sähköisesti kirjaamo@keusote.fi.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut