§ 177 Puitesopimus asiantuntijapalvelusta Mandatum Life Palvelut Oy:n ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kesken

Lataa 

KEUDno-2019-1079

Päätöspäivämäärä

8.7.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156) § 15 kohta 5. mukaan kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista.
 

Päätös

Hyväksyn Mandatum Life Palvelu Oy:n ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän puitesopmuksen asiantuntijapalveluista.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut