§ 113 Projektiyhteistyösopimus: Työterveyslaitos

Lataa 

KEUDno-2020-301

Päätöspäivämäärä

8.10.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 5 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää sopimuksista, sitoumuksista sekä hankinnoista, milloin niiden arvo on enintään 6 000 000.

Päätös

Tehdään projektiyhteistyösopimus Työterveyslaitoksen kanssa. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä osallistuu projektiin pilottiorganisationa.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut