§ 97 Paikallinen virka- ja työehtosopimus lomarahan maksamisen ajankohdasta

Lataa 

KEUDno-2019-215

Päätöspäivämäärä

28.3.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö luku 6 § 32 Virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä 1 olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen lomarahan maksamisen ajankohdasta

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut