§ 40 Päätös sopimuksen hyväksymisestä Metropolia Amk Oy:n kanssa opiskelijaohjauksesta Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän kanssa

Lataa 

KEUDno-2019-65

Päätöspäivämäärä

20.2.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 15 § kohta 5:n mukaan kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista.

Päätös

Päätän solmia sopimuksen opiskelijaohjauksesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut