§ 42 Päätös sallia HUS:n käyttää Apotin tuotannon kopiokantaa robotiikan validointiin leikkausjonojen siirrossa Apotti-järjestelmään

Lataa 

KEUDno-2020-762

Päätöspäivämäärä

27.3.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän antaa Oy Apotti Ab:lle luvan käyttää REL-ympäristöä HUSin ohjelmistorobottien toiminnan validointiin siltä osin, kuin ympäristössä on Tuusulan kunnan potilastietoja noudattaen HUSin potilasrekisterin tietosuojaohjetta sekä HUSin ohjelmistorobotiikan menettelykuvausta. 

Allekirjoitus

Laitinen-Parkkonen Pirjo, Kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut