§ 86 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla kuntayhtymän johtajan suorille alaisille

Lataa 

KEUDno-2019-176

Päätöspäivämäärä

4.3.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Kuntayhtymän hallituksen 12.2.2019 § 23 tekemän päätöksen matkustusohjeesta mukaan omalla autolla tehdyistä matkoista maksetaan kilometrikorvaukset KVTES liitteen 16 5 §:n mukaisesti. Autosta perittäviä pysäköintimaksuja korvataan lentokentällä, rautatieasemalla tai hotellimajoituksen yhteydessä enintään kolmelta päivältä kutakin matkaa kohden. Muita auton pysäköintimaksuja voidaan korvata vain työtehtävän tai koulutuksen keston ajalta. Työpäivän aikana ajetut matkat työpisteestä toiseen korvataan kokonaan. Matkakorvausten maksu vaatii aina matkalaskun Keusoten matkalaskuja koskevia ohjeita noudattaen Populuksen kautta kahden kuukauden kuluessa.

Matkaa pysyväisluonteiseen toimi-/virkapaikkaan aamulla ja vastaavasti kotiin illalla ei korvata (KVTES liite 16, 2 §). Matka aamulla suoraan kotoa toiseen työpisteeseen korvataan siltä osin kuin matka sinne on pitempi kuin vakituiseen työpisteeseen. Työpäivän päättyessä samoin, eli jos matka viimeisestä työpisteestä kotiin on pitempi kuin vakituisesta työpisteestä, niin tästä matkan osuudesta korvataan erotus.


Seuraavat henkilöt joutuvat liikkumaan työtehtäviensä suorittamiseksi ja tarvitsevat oman auton käyttöoikeuden:

 • Palvelujohtaja Tiina Salminen  
 • Palvelujohtaja Erja Pentti
 • Henkilöstöjohtaja Päivi Autere
 • Talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia
 • Tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko
 • Integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä
 • Integraatiojohtaja Pirjo Vainio
 • Sote-koordinaattori Hanna Pellikka
 • Viestintäpäällikkö Anu-Kaarina Suonpää
 • Johtava asiantuntija Ilpo Salminen
 • Keskitettyjen palvelujen päällikkö Ari Laakkonen
 • Avopalvelujen päällikkö Susanna Pitkänen
 • Ympärivuorokautisten ja kotona asumista tukevien lääketieteellisten palvelujen päällikkö Jarmo Anttila
 • Projektipäällikkö, valinnanvapauskokeilu Frank Ryhänen

Päätös

Päätän myöntää oman auton käyttöoikeuden työmatkojen suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi seuraaville henkilöille:

 • Palvelujohtaja Tiina Salminen  
 • Palvelujohtaja Erja Pentti
 • Henkilöstöjohtaja Päivi Autere
 • Talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia
 • Tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko
 • Integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä
 • Integraatiojohtaja Pirjo Vainio
 • Sote-koordinaattori Hanna Pellikka
 • Viestintäpäällikkö Anu-Kaarina Suonpää
 • Johtava asiantuntija Ilpo Salminen
 • Keskitettyjen palvelujen päällikkö Ari Laakkonen
 • Avopalvelujen päällikkö Susanna Pitkänen
 • Ympärivuorokautisten ja kotona asumista tukevien lääketieteellisten palvelujen päällikkö Jarmo Anttila
 • Projektipäällikkö, valinnanvapauskokeilu Frank Ryhänen

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut