§ 107 Päätös kuntayhtymän työhyvinvointipäivistä 10. ja 24.5.2019

Lataa 

KEUDno-2019-377

Päätöspäivämäärä

4.4.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 15 § kohta 5:n mukaan kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista.

Päätös

Päätän hyväksyä Hotel Sveitsin tarjouksen  Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän työhyvinvointipäivistä 10.- ja 24.5.2019

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut