§ 36 Päätös koskien Tampereen yliopiston yhteiteiskuntatieteiden tiedekunnan ja Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän välillä tehtävää käytännön harjoittelua

Lataa 

KEUDno-2019-67

Päätöspäivämäärä

20.2.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön § 15 kohta 5:n mukaan kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista.

Päätös

Päätän hyväksyä sopimuksen Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan välillä koskien terveystieteiden (hoitotiede) kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden käytännön harjoittelua.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut