§ 135 Päätös Laurea amk:n opiskelijaryhmän tutkimuslupahakemukseen koskien Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteita, kohderyhmänä kotisairaalan laite- ja työturvallisuus

Lataa 

KEUDno-2019-221

Päätöspäivämäärä

17.5.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön § 15 kohta 4. mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Päätän myöntää tutkimusluvan Laurea amk:n opiskelijoille Tuula Haataselle, Inkeri Hartikaiselle, Ville Laitiolle ja Kalle Lindholmille yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet -opintojakson projektiin, jossa kartoitetaan mahdollisia riskejä alueellisen kotisairaalan laite- ja työvälineturvallisuuden nykytilasta. 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut