§ 74 Päätös Keusoten ja CGI:n välisen Henkilötietojen käsittelysopimuksen solmimisesta

Lataa 

KEUDno-2021-1979

Päätöspäivämäärä

11.5.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Yhtymähallitus on päättänyt 18.12.2018 § 166 valtuuttaa kuntayhtymän johtajan

  1. ottamaan vastaan jäsenkuntien siirtämät, kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin kuuluvat sopimukset jäsenkuntien ilmoituksen perusteella,
  2. päättämään jäsenkuntien myöhemmin erillisellä päätöksellään siirtämien sopimusten vastaanottamisesta ja
  3. tekemään siirrettyihin sopimuksiin siirron edellyttämät muutokset ja korjaukset.

 

Päätös

Päätän,

  1. Solmia KEUDno-2021-1979 S10239062 Keusoten ja CGI Suomi Oy:n välisen Henkilötietojen käsittelysopimuksen, johon voidaan liittää useita palvelusopimuksia.
  2. Todeta, että Keusoten ja CGI Suomi Oy:n välinen Henkilötietojen käsittelysopimus astuu voimaan kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
  3. Todeta, että tämä hallintopäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä,​ kun tämä päätös on asetettu nähtäville Keusoten julkisille verkkosivuille.

 


 

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote