§ 65 Osallistuminen sosiaali- ja terveysministeriön vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeilujen valtionavustushakuun 2020-2021

Lataa 

KEUDno-2020-863

Päätöspäivämäärä

28.5.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46) mukaan (§ 17) kuntayhtymän johtaja päättää sopimuksista, sitoumuksista, sekä hankinnoista, milloin niiden arvo on enintään
6 000 000 euroa, sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeiluja vuosina 2020-2021 toteuttavien hankkeiden valtionavustuksen hakuun.

Allekirjoitus

kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut