§ 26 Muutos Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja HUS-kuntayhtymän HUS diagnostiikkakeskuksen väliseen yhteistoimintasopimukseen diagnostisten palveluiden järjestämisestä vuodelle 2021

Lataa 

KEUDno-2020-7475

Päätöspäivämäärä

8.3.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö YV 19.12.2019 § 46

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö KYJ 23.12.2020 § 161

Päätös

Päätän edellä esitetyn perustein hyväksyä sopimusmuutoksen vuodelle 2021.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut