§ 109 Marita Liusvaaran tutkimuslupahakemus aiheeseen "Päihteitä käyttäneiden äitien kokemuksia tuentarpeestaan lapsen huostaanoton aikana"

Lataa 

KEUDno-2019-251

Päätöspäivämäärä

5.4.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hallintosäännön 15 § kohta 4. mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

 

Päätös

Päätän myöntää Marita Liusvaaralle tutkimusluvan aiheeseen "Päihteitä käyttäneiden äitien kokemuksia tuentarpeestaan lapsen huostaanoton aikana".

Valmis raportti tulee toimittaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon sähköisesti kirjaamo@keusote.fi

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut