§ 102 Mammografiaan perustuvien rintasyöpäseulontatutkimuksien väliaikainen sopiminen Suomen Terveystalo Oy:n kanssa

Lataa 

KEUDno-2019-241

Päätöspäivämäärä

1.4.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 15 §:n 5-kohdan mukaan kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden sopimuskauden arvo on yli 2.500.000 euroa mutta enintään 6.000.000 euroa. Tämän hankinnan arvo on noin 210 000€ vuodessa.

Päätös

Hyväksyn sopimuksen Suomen Terveystalo Oy:n kanssa, jonka tarkoituksena on mammografiaseulontapalvelujen hankinnan väliaikainen järjestäminen, kunnes hankintaa koskeva kilpailutus on saatettu loppuun. Sopimus koskee palvelun tuottamista Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymälle.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut