§ 112 Lomarahan vaihtaminen vapaaksi / paikallinen virka- ja työehtosopimus

Lataa 

KEUDno-2019-215

Päätöspäivämäärä

9.4.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2019 § 156) luku 6 § 32
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän hyväksy liitteenä 1 olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi. Sopimus on voimassa  1.4.2019 - 31.3.2020.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut