§ 198 Lääkehoidon arviointi (5 kpl) osana jatko-opintoja Helsingin yliopistossa.

Lataa 

KEUDno-2019-1375

Päätöspäivämäärä

12.9.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
§ 15, kohta 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Susanna Miettisen jatko-opintoihin Helsingin yliopistossa liittyvään tutkimukseen lääkehoidon kokonaisarvioinneista (5 kpl).

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut