§ 110 Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaiset paikallissopimukset 1.4.2019 alkaen

Lataa 

KEUDno-2019-215

Päätöspäivämäärä

9.4.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö luku 6 § 32 Virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen, kuntayhtymän johtajan toimivalta

Päätös

Päätän, hyväksyä liitteiden 1-7 mukaiset lääkärien virkaehtosopimuksen 2018-2019 mukaiset paikallissopimukset. Paikalliset virkaehtosopimukset astuvat voimaan 1.4.2019

Liite 1. Hammaslääkärien iltavastaanottojen toimenpidepalkkio

Liite 2. Lääkärien varallaolo

Liite 3. Kotitehon varallaolo

Liite 4. Esimieslääkärien liukuvan työajan soveltaminen

Liite 5. Puolikiirevastaanoton lisäpalkkioiden maksu, Hyvinkään toimipiste

Liite 6.a. Terveyskeskuslääkärille maksettava palkkio muusta kuin oman väestön potilaan hoidosta

Liite 6.b. Paikallinen sopimus ohjaajalääkäreiden palkkiosta

Liite 6.c. Käyntipalkkion korvaaminen terveydenhoidollisista vastaanottokäynneistä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen - Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut