§ 100 Koronasuojavarusteiden korvaaminen

Lataa 

KEUDno-2021-11928

Päätöspäivämäärä

1.7.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö 18 § (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
 

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ei korvaa yksityisille palveluntuottajille koronapandemiasta johtuvia henkilösuojainten hankkimisesta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia, koska laskuttaminen ei perustu palveluntuottajien ja kuntayhtymän välillä oleviin sopimuksiin eikä palveluntuottajilla ole STM:n kuntainfon mukaan suoraa asiakasmääriin perustuvaa oikeutta korvauksiin. Yksityisten palveluntuottajien vastuulla on hankkia tuottamassaan palvelutoiminnassa tarvitsemansa suojaimet.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut