§ 73 Keusoten jäsenkuntien ja CGI Suomi Oy:n solmimien sopimusten vastaanottaminen siirtosopimuksin

Lataa 

KEUDno-2021-9381

Päätöspäivämäärä

11.5.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Yhtymähallitus on päättänyt 18.12.2018 § 166 valtuuttaa kuntayhtymän johtajan

  1. ottamaan vastaan jäsenkuntien siirtämät, kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin kuuluvat sopimukset jäsenkuntien ilmoituksen perusteella,
  2. päättämään jäsenkuntien myöhemmin erillisellä päätöksellään siirtämien sopimusten vastaanottamisesta ja
  3. tekemään siirrettyihin sopimuksiin siirron edellyttämät muutokset ja korjaukset.

 

Päätös

Päätän,

  1. Vastaanottaa tässä päätöksessa luetellut jäsenkuntien siirtosopimukset.
  2. Todeta, että kukin siirtosopimus astuu voimaan kun sopimusosapuolet: Keusoten kuntayhtymän johtaja, kunkin sopimuksen jäsenkunnan valtuuttamat viranhaltijat ja CGI Suomi Oy:n valtuuttamat edustajat ovat siirtosopimuksen allekirjoittaneet.
  3. Todeta, että kukin siirtosopimus liittyy Keusoten ja CGI:n välillä solmittavaan Henkilötietojen käsittelysopimukseen (KEUDno-2021-1979 S10239062) kun molemmat sopimukset on allekirjoitettu. 
  4. Todeta, että tämä hallintopäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tämä päätös on asetettu nähtäville Keusoten julkisille verkkosivuille.

 

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote