§ 117 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Taksiliiton Yrityspalvelu Oy:n välinen sopimus maksuvälinepalvelusta

Lataa 

KEUDno-2019-42

Päätöspäivämäärä

16.4.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 15 §:n 5-kohdan mukaan kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden sopimuskauden arvo on yli 2.500.000 euroa mutta enintään 6.000.000 euroa.

Päätös

Teen väliaikaisen sopimuksen maksuvälinepalveluista Taksiliiton Yrityspalvelu Oy:n kanssa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut