§ 125 Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimivallasta päättäminen

Lataa 

KEUDno-2020-6241

Päätöspäivämäärä

2.11.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän valtuuttaa perheneuvolan esimiehen käyttämään päätösvaltaa seuraavissa asioissa ajalla 1.11-31.12.2020:

  • Toimii lastensuojelulain 13§:ssä tarkoittamana johtavana viranhaltijana ja käyttää tarvittaessa myös kaikkea muuta päätösvaltaa, mitä sosiaalityöntekijällä sosiaali- ja kriisipäivystyksessä on.
  • Päättää sosiaalihuoltolain 41§ mukaisen määräyksen antamisesta asuntoon tai muuhun olinpaikkaan pääsemiseksi. Lisäksi hänelle tulee välittää tieto, mikäli poliisi ei anna sosiaali- ja kriisipäivystykselle pyynnöstä virka-apua ja hän neuvottelee tällöin asiasta yleisjohtajan kanssa. 
  • Toimii muissa sosiaali- ja kriisipäivystyksen esimiehelle varallaoloon liittyvissä tehtävissä asiaselosteessa esitetyn mukaisesti.

 

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Aikuisten mielentervys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut