§ 154 Kehittämispäällikön virkavalinta

Lataa 

KEUDno-2019-325

Päätöspäivämäärä

10.6.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän, että:

•    Kehittämispäällikön virkaan valitaan Sirpa Salinto, varalle Taru Syrjänen.
•    Kehittämispäällikön viran hoito alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    Kehittämispäällikön viran koeaika on kuusi kuukautta.

 

Tämä päätös on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen,kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut