§ 108 Jaksotyöajan joustoa koskeva paikallinen virka- ja työehtosopimus

Lataa 

KEUDno-2019-215

Päätöspäivämäärä

4.4.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2019 § 156) luku 6 § 32
 

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä 1 olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen jaksotyöajan joustosta. Sopimus astuu voimaan 1.4.2019

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut